USA Daylight Saving Time Ends Nov 5, 2017 – สหรัฐอเมริกา เวลาออมแสงสิ้นสุดลง

USA Daylight Saving Time Ends Nov 5, 2017

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560/2017  นี้- เป็นเวลาออมแสงสิ้นสุดลงในสหรัฐอเมริกา (Daylight Saving Time Ends)
ในประเทศสหรัฐจะทำการปรับเวลาย้อนกลับ (backward) 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดลงเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกา ในปี 2017
วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2017 เวลา 2:00:00 น. นาฬิกาจะถูกย้อนกลับไป 1 ชั่วโมง ถึง 1:00:00 น. ตามเวลามาตรฐานท้องถิ่นแทน
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนหน้าในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017 กว่าวันก่อน จะมีแสงมากขึ้นในตอนเช้า
นอกจากนี้ยังเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงกและเวลาฤดูหนาว (Fall Back and Winter Time)

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *