กุตุปมินาร์เป็นหอคอยโบราณที่มีความสวยงามมาก ข้างในหอคอย […]...