ประเทศเนปาล (Nepal) มีชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณร […]...