ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณ […]...