ดอนหอยหลอด (Don Hoi Lot) เป็นสันดอนตั้งอยู่ที่บริเวณปาก […]...