สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ ‘เกาหลีใ […]...