ปาเลสไตน์ (Palestine) เป็นชื่อเรียกสามัญของดินแดนที่อยู […]...