ประเทศปากีสถาน (Pakistan) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิสล […]...