ประเทศกาบูเวร์ดี(Cabo Verde) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธ […]...