ประเทศซีเรีย (Syria) เป็นประเทศในโซนของเอเชียตะวันตกเฉี […]...