นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง เป็นทุ่งนาที่เรียงกันเป็นรู […]...