หาดบ้านกรูดนั้นตั้งอยู่ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งช […]...