กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เป็นคำขวัญที่ติดหูนักท่อ […]...