จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นั้นอยู่ที่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสี […]...