ประเทศโอมาน (Oman) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รัฐส […]...