ดอยกิ่วลมนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่น […]...