เดินป่าสู่หมู่บ้านโขะทะ นอกจากความยิ่งใหญ่สวยงามของน้ำต […]...