กว่างโจว เป็นเมืองหลักของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองใหญ่ที่ส […]...