เวลาเปิด-ปิด สถานที่ท่องเที่ยววัดไทยในกรุงเทพ

วัด เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งคนนิยมเดินทางเข้าไปเที่ยวชมในวันหยุด แต่การที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวชมวัดสำคัญนั้น ควรรู้วันและเวลาที่วัดนั้น ๆ ทำการเปิดปิดให้เข้าชม

เวลาเปิด-ปิด สถานที่ท่องเที่ยววัดไทยในกรุงเทพ
เวลาเปิด-ปิด สถานที่ท่องเที่ยววัดไทยในกรุงเทพ

เวลาเปิด- ปิด วัดไทย คนเที่ยววัดต้องรู้

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
ที่ตั้ง: เลขที่ 34 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ; เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สำหรับการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณ ฯ คนไทยไม่มีค่าเข้าชม แต่ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย
การเข้าเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังนั้น ท่านสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดการจำหน่ายตั๋วเวลา 15.30 น. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชมฟรี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200
เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. คนไทยเข้าเที่ยวได้ไม่เสียเงิน แต่ต้องแต่งกายสุภาพ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชมและถ่ายรูปพระอุโบสถทางด้านหลังอันสวยงามยิ่งนัก เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. คนไทยเข้าชมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ถนนตรีมิตรและถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

วัดร่องขุ่น
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 18.00 น. ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ไทย
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00น.–20:00น.

เวลาประเทศไทยขณะนี้