หนาวนี้เป็นอย่างไรที่ไทยแลนด์

เมืองไทยหน้าหนาวเป็นหน้าหนาวที่ไม่เหมือนต่างประเทศในแถบยุโรป เพราะหน้าหนาวของประเทศไทยจะมีอากาศแค่หนาวเย็นธรรมดา อากาศจะต่ำสุดแค่ประมาณ 12 องศาเท่านั้น ซึ่งเป็นอากาศที่เย็นสบายมากสำหรับคนต่างประเทศในแถบยุโรป โดยอากาศที่หนาวเย็นของประเทศไทยนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากในด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สามารถหาชมได้เพียงแค่หน้าหนาวเท่านั้น และจะหาชมได้แค่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนเหนือเท่านั้น โดยแต่ละที่จะมีความแตกจ่างกันและมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณะดังนี้

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

          1.ภาคเหนือ จะมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงและภูเขามากกว่าทุกภาค โดยสามารถที่จะแบ่งลักษณะได้เป็นเขตภูมิลักษณ์ได้ 3 เขตดังนี้

          1.1 เขตทิวเขาและภูเขา เขตนี้จะเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆ เพราะเขตเหล่านี้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะหน้าหนาวจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ    

          1.2 เขตที่ราบสูงและหุบเขา เป็นที่ราบของภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเพราะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์

          1.3 เขตแอ่งที่ราบ เป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก และเหมาะกับการเพราะปลูก และเป็นเขตที่ปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของประเทศ

ผาหล่มสัก ภูกระดึง จังหวัดเลย
ผาหล่มสัก ภูกระดึง จังหวัดเลย

          2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่งเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก โดยจะยกตัวของแผ่นดิน 2 ด้าน คือ ด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาค โดยจะมีลักษณะคล้ายกะทะ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เขตใหญ่ๆ คือ

          2.1 บริเวณแอ่งที่ราบ จะเป็นแหล่งที่ราบสูงสลับกับเนินเขา โดยเขตเหล่านี้จะเป็นเหล่าที่เกิดของอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่มากมาย และมีอายุที่เก่าแก่มากกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยยังมีหลักฐานที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นต้น

          2.2 บริเวณเขตภูเขา จะเป็นที่รวมตัวของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ป่าไม้ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์ และอุทยานแหล่งชาติ ที่เหล่านี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากมายและเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งน้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาพันธุ์

          โดยในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะมีลักษณะเด่นที่สุด คือเป็นเขตภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกะทะ ซึ่งเหมาะมากที่จะสร้างเขื่อนเพื่อที่จะเป็นแห่งเก็บน้ำเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำเกษตรกรรมและใช้ในครัวเรือน เพราะภูมิประเทศทางแถบนี้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง มีแต่ภูเขาแต่ไม่ค่อยจะมีป่าเท่าไหร่ และมีพื้นที่ราบเยอะกว่าภูเขา จึงมีการสร้างเขื่อนที่มากที่สุดของประเทศ โดยมีเขื่อนทั้งหมด 6 เขื่อน และเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *