วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่เท่าไร หยุดกี่วัน

วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก ด้วยการแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และการเวียนเทียนด้วยเช่นกัน

วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่เท่าไร หยุดกี่วัน

วันอาสาฬหบูชา หยุดกี่วัน

วันอาสาฬหบูชาในปีนี้ กำหนดให้เป็นวันหยุด 1 วัน ซึ่งก็คือวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 แต่เนื่องจากติดกับวันเข้าพรรษาพอดีคือวันที่ 28 กรกฎาคม จึงมีกำหนดหยุดยาวเป็น 2 วันนั่นเอง

กิจกรรมที่ควรทำในวันอาสาฬหบูชา

สำหรับกิจกรรมที่ต้องทำในวันอาสาฬหบูชา ก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและทำจิตใจให้ผ่องใสมากขึ้น ซึ่งก็มีกิจกรรมที่ควรทำดังนี้

  • การทำบุญตักรบาตร โดยจะทำในตอนเช้า ด้วยการไปทำบุญตักบาตรที่วัด
  • ฟังเทศฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ หลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จ
  • ปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีล โดยในวันนี้ควรรักษาศีลไว้ให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยได้ศีล 5 ก็ยังดี
  • พากันไปเวียนเทียนที่วัดในตอนค่ำ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน โดยไม่ควรมองข้าม
  • สวดมนต์และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่เท่าไร หยุดกี่วัน

วันอาสาฬหบูชาไปทำบุญที่ไหนดี?

จริงๆ แล้ว การทำบุญในวันอาสาฬหบูชาเราสามารถทำบุญได้ทุกที่โดยเฉพาะวัดใกล้บ้าน อย่างไรก็ตาม หากใครยังไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหนดี วันนี้เราก็ได้รวบรวมวัดที่เหมาะกับการไปทำบุญมาแนะนำกันแล้วดังนี้

1.วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยการทาสีทองทั้งพระอุโบสถ ทำให้ดูเจิดจรัสและสะดุดตาเป็นอย่างมาก และสามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ด้วยการลอดใต้ฐานพระประธานอีกด้วย เป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาทำบุญกันไม่น้อยเลยทีเดียว

2.วัดม่วง

ไปทำบุญ กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง โดยที่วัดแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบไหว้บูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของเหล่าชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วย

วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่เท่าไร หยุดกี่วัน

3.วัดบางแคน้อย

วัดที่มีการสร้างพื้นโบสถ์ด้วยไม้ตะเคียนเพียง 7 แผ่น และตัวโบสถ์ก็ทำจากไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม เป็นอีกหนึ่งวัดที่เหมาะกับการมาทำบุญวันอาสาฬหบูชาเป็นที่สุด

วันอาสาฬหบูชาปี 2561 ตรงกับวันที่เท่าไร หยุดกี่วัน เราก็ได้ทราบกันไปแล้ว ดังนั้น อย่าลืมมาทำบุญและทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองกันด้วยนะคะ

เวลาประเทศไทยขณะนี้