เวลาประเทศเบลเยียม

บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม
บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม

ประเทศเบลเยียม (Belgium) มีชื่อเรียกในทางการว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium) คำว่า เบลเยียม มีที่มาจาก Gallia Belgica ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในยุโรปที่มีชาว Belgae อาศัยอยู่ และเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศสและทะเลเหนือ

ภูมิประเทศของเบลเยียม
ภูมิประเทศของเบลเยียมเป็นที่ราบชายฝั่ง ประกอบด้วยเนินทรายเป็นจำนวนมาก ลึกเข้าไปในแผ่นดินจะเป็นที่ราบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และคลอง นอกจากนี้ ยังมีที่สูงอาร์เดนส์ซึ่งเป็นเขตป่าหนาแน่น โดยมีลักษณะยกตัวสูงขึ้นเฉลี่ยที่ 460 เมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ อีกทั้งพื้นที่แถบนี้ยังมีลักษณะเป็นหิน ไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรม สำหรับจุดสูงที่สุดของประเทสนั้นคือ ซีญาลเดอบอทร็องฌ์ มีความสูงประมาณ 694 เมตร ส่วนแม่น้ำสายหลักของประเทศ ได้แก่ แม่น้ำแอ๊สโกและแม่น้ำเมิซ ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและแม่น้ำแอ๊สโกนั้นยังเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศอีกด้วย โดยไหลผ่านท่าเรือแอนต์เวิร์ป บรัสเซลส์และเกนต์

ภูมิอากาศของเบลเยียม
ภูมิอากาศของประเทศเบลเยียมมีลักษณะชื้นและไม่รุนแรงในแถบชายฝั่งทะเล ในขณะที่ลึกเข้ามาในพื้นทวีปอุณหภูมิจะมีช่วงความเปลี่ยนแปลงสูงกว่า ในเขตที่สูงอาร์เดนส์สภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน และสลับกับมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

เขตเวลามาตรฐานของเบลเยียม
– ประเทศเบลเยียมใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST –  Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศเบลเยียมเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศเบลเยียมจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม  2557 ในช่วงเวลา 03:00 น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น.

เวลาประเทศเบลเยียมขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *