เวลาประเทศเบลารุส

ปราสาทเมียร์ ประเทศเบลารุส
ปราสาทเมียร์ ประเทศเบลารุส

ประเทศเบลารุส (Belarus) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus)เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทวีปยุโรปตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดกับประเทศรัสเซียในระยะทาง 959 กิโลเมตร ยูเครน 891 กิโลเมตร โปแลนด์ 605 กิโลเมตร ลิทัวเนีย 502 กิโลเมตรและลัตเวีย 141 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล ส่วนเมืองหลวงของประเทศมีชื่อว่า กรุงมินสก์ นอกจากนี้ ยังมีเมืองสำคัญต่างๆ ได้แก่ เบรสต์ กรอดโน กอเมลและวีเซียบสค์

ประชากร เชื้อชาติและศาสนาประเทศเบลารุส
ประเทศเบลารุสมีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ9,625,888 คน (เป็นค่าประมาณจากปี พ.ศ. 2556) ประชากรที่อาศัยอยู่มีด้วยกันหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ เชื้อชาติเบลารุส 83.7%  รัสเซีย 8.3%  โปแลนด์ 3.1%  ยูเครน 1.7%  และอื่นๆ 3.2% ส่วนภาษาที่ใช้คือ ภาษาเบลารุส รัซเซียและอื่นๆสำหรับในส่วนของศาสนานั้นประกอบไปด้วยผู้คนที่นับถือศาสนาออร์เทอร์ดอกซ์ตะวันออก 80% และอื่นๆ ได้แก่ คริสต์นิกายโรมันคอทอลิก คริสต์นิกายโปรแตสแต้นท์ ยิวและมุสลิม 20%

ภูมิประเทศของเบลารุส
ประเทศเบลารุสมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบกว้าง ทั้งยังเป็นพื้นที่ราบแบบที่น้ำสามารถไหลเข้ามาท่วมถึงได้ สำหรับพื้นที่ของประเทศทั้งหมดมี 207,600 ตารางกิโลเมตรประเทศเบลารุสยังมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ได้แก่ ป่าไม้ ถ่านหินเลนที่ทับถมกัน มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก รวมไปถึงหินแกรนิต หินปูน ดินขาว ทราย กรวดและดิน

ภูมิอากาศของเบลารุส
ประเทศเบลารุสมีสภาพภูมิอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาว มีอากาศเย็นและชื้นในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ สภาพอากาศจะแตกต่างไปตามที่ตั้งและตำแหน่งพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับทะเล

เขตเวลามาตรฐานประเทศเบลารุส
– ประเทศเบลารุสใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ประเทศเบลารุสไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– เมื่อเทียบเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศเบลารุสเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

เวลาประเทศเบลารุสขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *