เวลาประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล
ประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล (Nepal) มีชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลแห่งทวีปเอเชียใต้ พื้นที่ของประเทศเนปาลตั้งอยู่ในบริเวณของเทือกเขาหิมาลัย โดยมีพรมแดนติดกับทิเบตของจีนและอินเดีย

ภูมิประเทศของเนปาล
ประเทศเนปาลแบ่งเขตภูมิภาคออกเป็น 3เขต ได้แก่
– เขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalayan Region)ประกอบด้วย 8 ยอดเขาของโลก(จากทั้งหมด 14 ยอดเขา) โดยยอดเขานั้นมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 8,000 เมตร เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งมีความสูง 8,848เมตร
– เขตภูเขา (Mountain Region) ลักษณะพื้นที่เป็นแบบภูเขามากถึง 55% จากพื้นที่ของประเทศทั้งหมด โดยเขตนี้แบ่งโดยเทือกเขามหาภารตะ (Mahabharat)มีความสูง 4,871เมตรและในทางใต้มีเทือกเขาชุเรีย(Churia)ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 610 – 1,522เมตร
– เขตเตไร (Terai Region) เป็นเขตพื้นที่ราบต่ำแต่มีลักษณะความกว้างประมาณ 26 – 32กิโลเมตร

ภูมิอากาศของเนปาล
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศเนปาลมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ ตั้งแต่แบบเขตร้อนไปจนถึงแบบอาร์ติก โดยขึ้นอยู่กับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ทั้งนี้ ประเทศเนปาลยังมีถึง 4 ฤดูกาล ดังนี้
– ฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม โดยมีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น แต่ก็มีฝนตกบ้างพอประปราย มีอุณหภูมิสูงสุด 30องศาเซลเซียสและต่ำสุด 7องศาเซลเซียส
– ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม โดยมีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน แต่ก็มีพายุฝนบ้าง อีกทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีสภาพพื้นที่อันเขียวชอุ่ม มีอุณหภูมิสูงสุด 29องศาเซลเซียสและต่ำสุด 19องศาเซลเซียส
– ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน โดยมีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นและเย็นบ้างในบางเวลา อีกทั้งสภาพท้องฟ้ายังค่อนข้างแจ่มใสเหมาะสมกับกิจกรรมการเดินเขาอย่างยิ่ง มีอุณหภูมิสูงสุด 28องศาเซลเซียสและต่ำสุด 7องศาเซลเซียส
-ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพภูมิอากาศเย็นจัดตลอดในช่วงเวลากลางคืนและในเวลารุ่งเช้า อีกทั้งยังมีหมอกหนา แต่ยกเว้นในช่วงที่มีแสงสาดส่องจากดวงอาทิตย์สภาพอากาศก็จะมีความอบอุ่นขึ้น มีอุณหภูมิสูงสุด 19 องศาเซลเซียสและต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส

เขตเวลามาตรฐานประเทศเนปาล
– ประเทศเนปาลใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +5.75 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ NPT – Nepal Time
– เวลาของประเทศเนปาลเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

ดูเวลาประเทศเนปาลขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

One Comment

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *