เวลาประเทศเติร์กเมนิสถาน

ธงชาติประเทศเติร์กเมนิสถาน
ธงชาติประเทศเติร์กเมนิสถาน

ประเทศเติร์กเมนิสถาน(Turkmenistan) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในโซนภูมิภาคเอเชียกลางและไม่มีทางออกไปสู่ทะเล มีพรมแดนทางตอนเหนือติดกับประเทศคาซัคสถาน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับอุซเบกิสถาน ส่วนพรมแดนในทางภาคใต้ติดกับประเทศอัฟกานิสถานและภาคตะวันตกอยู่ติดกับประเทศอิหร่าน ทั้งยังมีชายฝั่งทางด้านตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียนและทางตะวันตกของแม่น้ำ Amu-darya ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศอิหร่านและอุซเบกิสถาน ในอดีตที่ผ่านมาประเทศเติร์กเมนิสถานยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีกด้วย สำหรับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศมี 488, 100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศ CISมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4.8 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยชาวเติร์กเมน 85% ชาวรัสเซีย 7% อุซเบก 5% และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่อีกประมาณ 3%ประเทศนอกจากนี้ เติร์กเมนิสถานยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ปิโตรเลียม ซัลเฟอร์และเกลือ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเติร์กเมนิสถาน
อย่างที่ทราบกันในเบื้องต้นแล้วว่า ประเทศเติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะในบริเวณรอบทะเลสาบแคสเปียนซึ่งแวดล้อมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนสำหรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเติร์กเมนิสถานนั้น พวกเขาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งถือเป็นศาสนาประจำชาติ โดยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันแสนเรียบง่าย อยู่ได้แม้นท่ามกลางสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีความแห้งแล้ง ปกคลุมไปด้วยสภาวะอากาศที่ค่อนข้างแล้งร้อนจัด ขณะเดียวกัน พวกเขาก็เป็นชนชาติที่รักความเงียบสงบ ไม่นิยมชมชอบความรุนแรงและมีการยึดถือธรรมเนียมประเพณีอันดั้งเดิม เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มมาเนิ่นนานแล้ว

สภาพภูมิอากาศของเติร์กเมนิสถาน
ประเทศเติร์กเมนิสถานมีลักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทรายภาคพื้นทวีป โดยสภาพอากาศส่วนใหญ่จะร้อนและแห้งแล้ง

เขตเวลามาตรฐานประเทศเติร์กเมนิสถาน
– ใช้มาตรฐานเวลาแบบ UTC/GMT +5 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือTMT – Turkmenistan Time
– เวลาในประเทศเติร์กเมนิสถานเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศเติร์กเมนิสถานขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *