เวลาประเทศอังกฤษ

Stonehenge ประเทศอังกฤษ
Stonehenge ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ (England)

1. ภูมิประเทศและที่ตั้งของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษประกอบด้วย 2 เกาะที่มีขนาดกว้างใหญ่ คือ เกาะใหญ่ (The Great Britain)ซึ่งเป็นเกาะที่รวมอาณาเขตของอังกฤษ เวลส์และสก็อตแลนด์เอาไว้ด้วยกัน อีกแห่งหนึ่งคือเกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)โดยมีพื้นที่รวมของประเทศทั้งหมดประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีกรุงลอนดอน(London) เป็นเมืองหลวง

2. สภาพภูมิอากาศของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาว ความชื้นสูงและมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะจึงมีกระแสน้ำเย็นและอุ่นไหลพาดผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาปกคลุมบ้างในบางครั้ง อากาศในทางตอนเหนือจะค่อนข้างสูงกว่าทางตอนใต้ มีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าภาคตะวันออก และในช่วงเดือนมกราคาจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคม

3. เขตเวลาของประเทศอังกฤษ
ในปัจจุบัน กรุงลอนดอนแห่งสหราชอาณาจักรใช้ UTC เป็นหน่วยเวลาอย่างเป็นทางการ การใช้เวลาGMT (UTC)เป็นเวลาประจำสำหรับกรีนิชที่มักใช้ในช่วง 01:00 UTC ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจนถึงเวลา 01:00 UTC ของวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคม สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีเวลาสำหรับกรีนิชนั้นจะใช้เป็น UTC+1 ซึ่งประเทศอังกฤษจะเรียกช่วงเวลานี้กันว่า BST (British Summer Time)

4. การปรับเวลาและเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลจะประกาศให้เปลี่ยนเวลาใหม่โดยหมุนเข็มนาฬิกาไปข้างหน้าให้เร็วกว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง เพื่อให้สมดุลกับช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและลงอย่างสอดคล้องกัน ช่วงเวลาดังกล่าวเวลาประเทศอังกฤษก็จะเดินช้ากว่าประเทศไทยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง จากนั้นจะปรับเวลาใหม่อีกครั้งในปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมีนาคม โดยปรับลดเวลาให้ย้อนกลับมาที่เวลาเดิม 1 ชั่วโมง ช่วงเวลานี้ประเทศอังกฤษจะมีระยะเวลาห่างและเวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

เขตเวลามาตรฐานของประเทศอังกฤษ
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ GMT (UTC+0)
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้ คือ GMT/UTC (Greenwich Mean Time/Coordinated Universal Time)
– เวลาในประเทศอังกฤษจะเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ปลายเดือนมีนาคม-ปลายเดือนตุลาคม)
– เวลาในประเทศอังกฤษจะเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง (ปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมีนาคม )

เวลาประเทศอังกฤษขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *