เวลาประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของโซนเอเชียใต้ ครอบครองอาณาจักรในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล สำหรับคำว่า "บังกลาเทศ (Bangladesh)" มีที่มาซึ่งแปลว่า "ประเทศแห่งเบงกอล" มีพรมแดนของประเทศ 3 ด้านรายล้อมไปด้วยประเทศอินเดีย แต่ยกเว้นพรมแดนในทางตอนใต้ซึ่งอยู่ติดกันกับอ่าวเบงกอลและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ติดกันกับประเทศพม่า

ภูมิประเทศของบังกลาเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของบังกลาเทศนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ราบลุ่มและประกอบไปด้วยแม่น้ำสายสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำคงคาและแม่น้ำพรหมบุตร เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งเอเชียใต้ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกตอนบนของประเทศจึงอยู่ติดกันกับประเทศอินเดีย โดยมีแนวเขตชายแดนที่มีความยาวติดต่อกันประมาณ 4,053กิโลเมตรสำหรับทางทิศตะวันออกตอนล่างจะอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยมีแนวเขตชายแดนที่มีความยาว 193 กิโลเมตรและทางทิศใต้อยู่ติดกันกับอ่าวเบงกอล พื้นที่ของประเทศทั้งหมดมี 147,570ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อ กรุงธากา (Dhaka)

ภูมิอากาศของบังกลาเทศ
ลักษณะภูมิอากาศของบังกลาเทศเป็นแบบร้อนชื้น เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ในฤดูกาลที่มีมรสุมพัดผ่านเข้ามาจึงมักเกิดอุทกภัยขึ้นเสมอนับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นมรสุม เป็นเมืองร้อนที่ค่อนข้างมาพร้อมสภาพฝนตกชุก และมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 5,690 มิลลิเมตร โดยเฉพาะในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เพราะฉะนั้น พื้นที่ราบลุ่มหลายแห่งจึงมักประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่เสมอ สรุปโดยรวมคือ บังกลาเทศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาลก็คือ ฤดูหนาว ที่มีในเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนในเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายนและฤดูฝนในเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 5.5-14.4 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ 29.9-36.8 องศาเซลเซียส อีกทั้งสภาพความชื้นแห่งกรุงธากาในช่วงฤดูฝนนั้นค่อนข้างมีสูงอย่างมาก

เขตเวลามาตรฐานประเทศบังกลาเทศ
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +6 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ BST – Bangladesh Standard Time
– สำหรับเวลาของในบังกลาเทศนั้นจะเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศบังกลาเทศขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *