เวลาประเทศนาอูรู

ธงประจำชาติ ประเทศนาอูรู
ธงประจำชาติ ประเทศนาอูรู

ประเทศนาอูรู (Nauru) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru)ลักษณะของประเทศเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคไมโครนีเชียในทางตอนใต้แห่งมหาสมุทรแปซิฟิก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับเกาะบานาบาของประเทศคิริบาสมากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ พื้นที่ของประเทศมีทั้งหมดเพียงแค่ 21 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งนับว่าเล็กมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และยังเล็กเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากนครรัฐวาติกัน

ภูมิประเทศของนาอูรู
ประเทศนาอูรูมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะซึ่งเป็นรูปวงรี มีระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปในทางทิศใต้ 42 กิโลเมตร ลักษณะของประเทศอันโดดเด่นคือ มีแนวปะการังล้อมรอบ โดยแนวปะการังเหล่านี้มักจะปรากฏเป็นยอดแหลมให้เห็นอย่างสวยงามประหลาดตาเมื่อเวลาน้ำทะเลลดระดับลง

ภูมิอากาศของนาอูรู
ประเทศนาอูรูมีสภาพภูมิอากาศที่เป็นแบบเขตร้อนชื้น เพราะตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรและมหาสมุทรแปซิฟิก อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์หากแต่ไม่มีพายุหมุนเขตร้อนปรากฎเข้ามาเท่าไรนัก นอกจากนี้ ปริมาณหยาดน้ำฟ้าของประเทศนาอูรูยังมีความแปรผันสูงทีเดียว และยังได้รับอิทธิพลจากเอลนิลโญจนส่งผลให้ต้องประสบกับภาวะความแห้งแล้งบ้างในบางครั้งสำหรับอุณหภูมิของประเทศนั้น ในตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิระหว่าง 26 °C (79 °F) ถึง 35 °C (95 °F) ส่วนตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 22 °C (72 °F) ถึง 34 °C (93 °F) ปัญหาของประเทศที่พบในปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ บวกกับระดับน้ำทะเลที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประเทศนาอูรูจึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 7 เกาะของโลก ที่ประสบปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำทะเลท่วมเกาะในอนาคตได้

เขตเวลามาตรฐานประเทศนาอูรู
– ใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +12 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศนาอูรูเดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

เวลาประเทศนาอูรูขณะนี้


เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *