เวลาประเทศตูวาลู

ชายหาด แหล่งท่องเที่ยวประเทศตูวาลู
ชายหาด แหล่งท่องเที่ยวประเทศตูวาลู

ประเทศตูวาลู (Tuvalu) ก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘หมูเกาะเอลลิซ’ (Ellice Islands) เป็นประเทศที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมูเกาะแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยชื่อประเทศมีความหมายอันดีงามที่แปลว่า ‘แปดยืนยง ’ (Eight Standing Together) นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุดของโลก เพราะเป็นเกาะที่มีความสูงเพียง 5 เมตรเท่านั้น โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาระดับน้ำทะเลท่วมขึ้นสูง และอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ประชากรภายในประเทศอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ 

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของตูวาลู
ประเทศตูวาลูมีลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นที่ต่ำ และเป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนซึ่งเกิดขึ้นจากหินปะการังแคบโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วยระยะทางประมาณ 4,000 กิโลเมตร มีตำแหน่งอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียกับเกาะฮาวาย พื้นที่ของประเทศทั้งหมดมี 26 ตารางกิโลเมตร อันประกอบไปด้วยเกาะขนาดเล็กต่างๆ อีก 9 เกาะที่แวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตลมค้า บนขอบพื้นที่ของทิศตะวันตกภาคใต้ในเขต Doldrum แปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตร เกิดการแลกเปลี่ยนลมจากไตรมาสตะวันออกและยังเกิดขึ้นได้บ่อยในระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และในปีที่สิ้นสุดจากเดือนธันวาคม – มีนาคม จะเกิดลมระหว่างทิศตะวันตกและทิศเหนือซึ่งเทียบได้เท่ากับหรือเกิน Easterlies ในความถี่ 
 
ภูมิอากาศของประเทศตูวาลู
ประเทศตูวาลูมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ลักษณะอุณหภูมิอยู่ในระดับปานกลาง เพราะมีลมสินค้าตะวันออกพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน อีกทั้งในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ยังมีลมพัดแรงจากทางทิศตะวันออกจนทำให้ภายในประเทศเกิดฝนตกหนัก
 
เขตเวลามาตรฐานของประเทศตูวาลู
– ประเทศตูวาลูใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +12 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ TVT – Tuvalu Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศตูวาลูเดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

เวลาประเทศตูวาลูขณะนี้


เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *