เวลาประเทศกาบอง

ท่องเที่ยว ประเทศกาบอง
ท่องเที่ยว ประเทศกาบอง

ประเทศกาบอง (Gabon) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกาบอง (Gabonese Republic) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภายในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่เส้นอิเควเตอร์ ระหว่างประเทศสาธารณรัฐคองโกและประเทศอิควอเรียลกินี อาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ มีความยาวพรมแดนที่สามารถแจกแจงได้ดังนี้

– ทิศเหนือติดกับอิเควทอเรียลกินี มีพรมแดนยาว 350กิโลเมตร และแคเมอรูน 298 กิโลเมตร
– ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐคองโก มีพรมแดนยาว 1,903 กิโลเมตร
– ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก มีความยาวชายฝั่ง 885กิโลเมตร

ภูมิประเทศของกาบอง
ลักษณะภูมิประเทศของกาบองประกอบไปด้วยพื้นที่ของภูเขาซึ่งตั้งอยู่ภายในประเทศ ในส่วนบริเวณชายฝั่งเป็นลักษณะที่ราบแคบๆ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นทุ่งหญ้าสะวันนา มีพื้นที่ของประเทศทั้งหมด 267,667ตารางกิโลเมตร อันประกอบไปด้วยพื้นดิน 257, 667ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำ 10,000ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศของกาบอง
กาบองมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิสูงและมีฝนตกชุกพร้อมกัน ทั้งนี้ ยังมีฤดูแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ช่วงกลางของเดือนพฤษภาคม – กันยายน หลังจากนั้นแล้วจะเป็นฤดูฝนซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอีกครั้ง โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ถัดจากนั้นก็เข้ามาเป็นฤดูฝนอีกครั้ง โดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ 2,510 มิลลิเมตรต่อปี

เขตเวลามาตรฐานของกาบอง
– ประเทศกาบองใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ WAT – West Africa Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศกาบองเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง

เวลาประเทศกาบองขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *