เวลาประเทศกานา

ชนชาวพื้นเมือง ประเทศกานา
ชนชาวพื้นเมือง ประเทศกานา

ประเทศกานา (Ghana) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐกานา (Republic of Ghana) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ทิศตะวันตกอยู่ติดกับประเทศโกตดิวัวร์ ทิศตะวันออกอยู่ติดกับประเทศบูร์กินาฟาโซ ส่วนทิศตะวันออกติดกับประเทศโตโกมีพื้นที่ซึ่งเป็นชายฝั่งด้านทิศใต้อยู่ติดกับอ่าวกินี แต่เดิมประเทศกานานั้นยังเคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยมีชื่อว่า โกลด์โคสต์ (Gold Coast)

ภูมิประเทศของกานา
ประเทศกานามีลักษณะพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ และมีพื้นที่ราบสูงซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของทางภาคใต้ อีกทั้งเนื่องจากเป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของอ่าวกินี เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยจึงส่งผลให้สภาพอากาศค่อนข้างอบอุ่น สำหรับพื้นที่ของประเทศนั้นมีทั้งหมด 238,535กิโลเมตร แนวชายฝั่งยาว 560 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 4 – 12องศาเหนือและลองจิจูดที่ 4องศาตะวันตก – 2องศาตะวันออก ทั้งยังอยู่ตรงเส้นไพรม์เมอริเดียนอีกด้วย

ภูมิอากาศของกานา
กานาตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิอากาศเขตร้อนจึงมีด้วยกัน 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง สำหรับฤดูทางด้านตอนเหนือจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน ในขณะที่ทางตอนใต้จะเริ่มฤดูกาลตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังมีพายุทะเลทรายพัดผ่านไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม ทางตอนเหนือจะมีสภาพอากาศเย็น โดยวัดอุณหภูมิเฉลี่ยได้ประมาณ 21-28 องศาเซลเซียสประกอบด้วยความชื้นประมาณ 77-85% อีกทั้งทางตอนเหนือยังสามารถแบ่งฤดูฝนได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนและช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลามาตรฐานของกานา
– ประเทศกานาไม่มี UTC/GMT สำหรับชดเชยเวลา
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ GMT – Greenwich Mean Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศกานาเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 7 ชั่วโมง

เวลาประเทศกานาขณะนี้


เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *