เวลาประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา (Cambodia) ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ติดกับอ่าวไทย มีพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศไทย ลาวและเวียดนาม พิกัดทางภูมิศาสตร์โดยประมาณอยู่ที่ 11°N 104°E11°N 104°Eพื้นที่ตามแนวชายแดนของกัมพูชามีความยาวทั้งหมด 2,572 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับเวียดนาม 1,228 กิโลเมตร ติดกับไทย 803 กิโลเมตรและลาว 541 กิโลเมตร พื้นที่ตามแนวชายฝั่ง 443 กิโลเมตร โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดของกัมพูชามีทั้งหมด 181,040 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชา ในส่วนของทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบ โดยมีทะเลสาบเขมรเป็นใจกลางของประเทศและยังมีแม่น้ำโขงไหลผ่านจากทางตอนเหนือไปยังตอนใต้

ภูมิอากาศของกัมพูชา
ลักษณะภูมิอากาศของกัมพูชานั้นอยู่ในเขตพื้นที่มรสุม โดยแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาลที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือฤดูฝนและฤดูแล้ง สภาพอากาศในยามหน้าร้อนค่อนข้างมีอุณหภูมิร้อนและมีความชื้นสูง ภูมิอากาศโดยรวมของกัมพูชาจะเป็นลักษณะเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นเขตสภาพอากาศที่ร้อนชื้น มีฤดูฝนและฤดูแล้งเป็นหลัก สำหรับฤดูฝนจะมีลมมรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมาจากมหาสมุทรอินเดียจึงทำให้เกิดฝนตกขึ้น ในขณะที่ฤดูแล้งจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามที่จะนำพาอากาศอันแห้งแล้งพัดผ่านเข้ามา ลักษณะอากาศของทะเลสาบเขมรจะมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 25-28°C สำหรับฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงมากถึง 38°C และมีค่าเฉลี่ยในปริมาณของน้ำฝนตลอดปีอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรอีกทั้งยังมีฝนตกหนักมากในทางตะวันออกเฉียงใต้และตามแนวเทือกเขาของทางตะวันตกเฉียงใต้ ค่าความชื้นเฉลี่ยทั้งปีจึงมีค่อนข้างสูง

เขตเวลามาตรฐานของกัมพูชา
– ประเทศกัมพูชาใช้เขตเวลา UTC/GMT +7 ชั่วโมง
– ประเทศกัมพูชาไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ ICT – Indochina Time
– เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้เวลาเดียวกันกับประเทศไทย โดยเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง (GMT+7)

ดูเวลาประเทศกัมพูชาขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *