เวลานครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน มีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า State of the Vatican City เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล มีจำนวนพื้นที่และประชากรน้อยที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่ในกรุงโรมของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐวิกันใช้การปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยอำนาจทั้งหมดตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว และจะหมดวาระก็ต่อเมื่อพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์

พื้นที่ ประชากรและเชื้อชาติของนครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกันมีพื้นที่ประมาณ 0.438 ตารางกิโลเมตรหรือ 0.17 ตารางไมล์ มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 836-900 คนเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นนครรัฐที่มีพื้นที่และประชากรที่อาศัยอยู่เป็นน้อยมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในนครรัฐวาติกันส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติอิตาลีและสวิสต์

ภูมิอากาศของนครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกันมีลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิปานกลางและมีฝนตก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน สภาพภูมิอากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก

เขตเวลามาตรฐานของนครรัฐวาติกัน
– นครรัฐวาติกันใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +1 ชั่วโมง
–  เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT +2 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST-Central European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในนครรัฐวาติกันเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น นครรัฐวาติกันจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่น และนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในช่วงเวลา 03:00 น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น.

เวลานครรัฐวาติกันขณะนี้

เวลาประเทศไทยขณะนี้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *